UNISTAT
UNISTAT
novinky podrobnosti ceník objednávka download faq odkazy napsali o nás napište nám
UNISTAT

Naši někteří uživatelé


Státní úřady
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Státní rostlinolékařská správa
Státní zdravotní ústav

Výzkumné ústavy
Český hydrometeorologický ústav
Vojenský technický ústav
Výzkumný ústav pícninářský
AGRITEC, s.r.o.
MILKOM a.s.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví
Výzkumný ústav organických syntéz
VUHŽ Dobrá
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva

Univerzity
Jihočeská univerzita
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Česká zemědělská univerzita
Prešovská univerzita
Univerzita Mateje Bela
Slezská univerzita
Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov
Univerzita Pardubice
Veterinární a farmaceutická univerzita
Vysoká škola báňská Ostrava


designed by ..čekit...